megaseks.net

En gncel porno video izleme sitesi megaseks.net

porno
Czech English German Japanese Russian Spanish
Pravidla PDF Tisk

Pravidla účasti v Bujinkanu

Bujinkan bude otevřen všem, kteří souhlasí a dodržují pravidla Bujinkan Dojo. Těm, kteří tak nečiní, bude znemožněno členství. Zejména,

1) Účast bude povolena pouze těm, kteří četli a souhlasí s těmito pravidly.

2) Účast bude povolena pouze těm, kteří vládnou opravdovou trpělivostí, sebeovládáním a oddaností.

3) Bude vyžadováno lékařské vyšetření. Nutnost takového vyšetření se týká jedinců, kteří by mohli představovat nebezpečí ostatním, například, infekčními nákazami nebo nemocemi, klinicky abnormální osobností nebo nedostatkem sebeovládání.

4) Jednotlivci se záznamem v trestním rejstříku budou odmítnuti. Výtržníci, kteří páchají trestné činy a jednotlivci, žijící v Japonsku, kteří porušují domácí právo budou odmítnuti.

5) Ti, kteří porušují pravidla Bujinkanu jako praktici nebo členové společnosti pácháním hanebných nebo trestuhodných činů budou vyloučeni. Doposud byl Bujinkan otevřen velkému počtu lidí přicházejících do Japonska. Mezi nimi byli bohužel i lidé páchající násilné činy pod vlivem alkoholu, duševně nemocní a výtržníci, kteří mysleli pouze na sebe a neviděli jak jejich jednání může nepříznivě ovlivnit druhé. Svým jednáním tito lidé znehodnocovali tradiční čestné srdce Bujinkanu. Od tohoto dne budou všichni tací vyloučeni.

6) Ohledně úrazů způsobených během výcviku (uvnitř i mimo Dojo) by nikdo neměl působit Bujinkanu potíže. Toto je velmi důležitý bod. Ti, kteří nechtějí přijmout osobní zodpovědnost za úrazy způsobené během tréninku Bujinkanu nebudou přijati. Ještě jednou pro srozumitelnost, Bujinkan nebude zodpovědný za jakékoliv úrazy způsobené v průběhu tréninku bez ohledu na místo.

7) Všichni vstupující do Bujinkanu si musí opatřit roční členskou kartu. Tato karta nejenom představuje čest členů Bujinkanu, označuje také, že jste součástí širšího celku, jehož členové se setkávají s bojovnými srdci, aby se zdokonalili prostřednictvím výcviku a přátelství. Symbolizuje slávu ctnosti bojovníka a ztělesňuje oddanost a bratrskou lásku.

8) Tradice Bujinkanu uznává přírodu a všeobecnost veškerého lidského života a uvědomuje si to, co plyne mezi těmito dvěma součástmi. "Tajnou zásadou Taijutsu je znát základy míru. Poznávat je cesta k neochvějnému srdci (fudoshin)."

Zákoník Dojo je:

1) Vědět, že nejdůležitější je trpělivost http://levitrastore.net/.
2) Vědět, že cesta člověka pochází ze spravedlnosti.
3) Vzdáti se hrabivosti, lhostejnosti a tvrdohlavosti.
4) Chápat smutek a trápení jako přirozené a hledat neochvějné srdce.
5) Nezbloudit z cesty oddanosti a bratrské lásky a pronikat stále hlouběji do srdce Budo.

Dodržování tohoto zákoníku je součástí pravidel Dojo.

Meidži 23 (1890) jaro, Toda Shinrjuken Masamitsu
Šówa 33 (1958) březen, Takamatsu Toshitsugu Uou
Hatsumi Masaaki Bjakurju

9) Počáteční výcvik začíná s Taijutsu

Kyu úroveň: začátečníci
První až pátý dan: Ten (nebe)
Pátý až desátý dan: Či (země)
Desátý až patnáctý dan: Džin (osoba)
Jedenáctý až patnáctý dan jsou rozděleny na Či (země), Sui (voda), Ká (oheň), Fú (vítr) a Kú (prázdno); na těchto úrovních bude vyučováno Happó Hiken. Zkouška pátého danu může být provedena pouze Sókem. Opravdovému Šihanovi může být udělen patnáctý dan.


V poslední době se Bujinkan stal opravdu mezinárodní. Stejně tak jako existují různé časové pásma, tak existují různá tabu mezi lidmi a národy světa. Musíme se navzájem respektovat, pokoušet se vyhýbat těmto tabu. Musíme upředňostnovat srdce bojovníka, společnou práci na sebezlepšení a zdokonalení Bujinkanu. Ti, kteří nebudou dodržovat výše uvedená pravidla budou vypuzeni z Bujinkanu.


Bujinkan Dojo
Soke: Masaaki Hatsumi Bojové jméno: Hisamune
636 Noda
Noda-shi
Chiba-ken 278
tel: 0471-22-2020
fax: 0471-23-6227


Togakure Rju Ninpo Happo Hiken 34. velmistr
Gyokko Ryu Kosshijutsu Happo Hiken 28. velmistr
Koto Ryu Koppojutsu Happo Hiken 18. velmistr
Shinden Fudo Ryu Ninpo Happo Hiken 26. velmistr
Kukishin Ryu Taijutsu Happo Hiken 28. velmistr
Takagiyoshin Ryu Jutaijutsu Happo Hiken 17. velmistr
Kumogakure Ryu Ninpo Happo Hiken 14. velmistr
Gyokushin Ryu Ninpo Happo Hiken 21. velmistr
Gikan Ryu Koppojutsu Happo Hiken 15. velmistr

Veel ziekten kunnen invloed hebben op de spieren die leiden tot impotentie. Bijvoorbeeld Ventolin wordt gebruikt om astma-aanvallen. Dit geneesmiddel werkt door het ontspannen van de spieren in de luchtwegen om de ademhaling te corrigeren. Echt, moet u contact op met uw apotheker om te zien of een van deze geneesmiddelen is een goede keuze voor u. Meer informatie over "kamagra kopen". Wanneer u geneesmiddelen zoals Viagra komen moet je overwegen over "". (Lees meer ""). Blijf lezen voor een lijst van geneesmiddelen die bijwerkingen kunnen reden en wat u kunt doen om een ​​einde te maken aan gevaarlijke bijwerkingen te zetten. Geen twijfel moet je gevaarlijke bijwerkingen in overweging te nemen voor het kopen van de medicatie. Stop met het gebruik van deze drug en krijg dringende hulp als u plotseling zicht verlies.