megaseks.net

En gncel porno video izleme sitesi megaseks.net

porno
Czech English German Japanese Russian Spanish
SLOVNÍČEK POJMŮ PDF Tisk

Zde jsou uvedeny nejdůležitější či nejčastější použité výrazy. Výslovnost, která je

odlišná od zápisu v anglické transkripci, je uvedena v závorce. Pokud má slovo více

významů, zde je uveden ten, jenž je používaný v oblasti bojového umění. V japonštině

vždy záleží též na způsobu zápisu slova ve znacích kanji.

 

Aruki ? chůze

Ashikó (ašikó) ? ochrana holeně

Atemi ? úder nebo tlak na citlivá místa

 

Bó ? tyč délky 180 cm

Bójutsu (bódžucu) ? umění použití tyče

Bu ? válka, boj

Budó ? bojové umění, cesta bojového umění

Bufu ? vítr bojového umění

Bufu Ikkan ? vytrvalost v bojovém umění

Bugei ? tradiční bojová umění

Bugeisha (bugejša) ? opravdový bojový umělec

Bujutsu (budžucu) ? bojové dovednosti

Bushi (buši) ? válečník, samuraj

Bushidó (bušidó) ? cesta válečníka, samuraje, způsob života bushi

Bushin (bušin) ? ochranné božstvo válečníků

Buyu (buju) ? přátelé bojového umění

 

Chi (či) ? země; jeden z pěti základních elementů Gogyo

Chúdan (čúdan) ? střední pásmo

 

Daitó ? dlouhý meč

Denshó (denšó) ? svitek, psané podání

Dó ? životní cesta, způsob života

Dójó (dódžó) ? místo, prostor pro trénink

 

feeling (fíling) ? anglické slovo, běžně používané v Bujinkanu, jehož překlad ?pocit, cítění? je pouze zjednodušené vyjádření podstatně širšího významu

Fu ? vítr; jeden z pěti základních elementů Gogyo

 

Gata ? forma; jiná fonetická výslovnost slova kata

Gedan ? spodní pásmo

Go ? jap. číslovka ?pět?

Gogyo (gogjo) ? pět základních elementů Chi-Sui-Ka-Fu-Ku (země, voda, oheň, vítr, prázdnota)

Gyaku ? obrácený, obrátit, výkrut

 

Hanbó ? hůl délky 3 shaku (90 cm)

Hanbójutsu (hanbódžucu) ? dovednosti použití hanbó

Happó ? osm stran nebo osm cest

Henka ? varianta; změna

Hiden ? tajemství

 

Jó (džó) ? tyč délky 120 cm

Jódan (džódan) ? horní pásmo

Jójutsu (džódžucu) ? umění použití tyče

Judó (džudó) ? bojové umění Jigora Kana

Júji (džúdži) ? deset slabik

Jutsu (džucu) ? umění; někdy psáno jitsu

 

Ka ? oheň; jeden z pěti základních elementů Gogyo

Kaeshi (kaeši) ? obrana

Kamae ? postoj

Kanji (kandži) ? japonské znaky převzaté z čínštiny

Kata ? forma; někdy vyslovováno gata

Ken ? meč nebo obecně úderová zbraň

Kendó ? cesta meče

Kenjutsu (kendžucu) ? dovednosti ovládání meče

Kenpó ? principy úderů

Keri ? kop

Ki ? srdce, duch, úmysl, vědomí

Kihon ? základní provedení

Kosshi (kosši) ? umění úderů na vitální body

Koppó ? umění lámání kostí; též základní principy

Ku/Kyu ? jap. číslovka ?devět?

Ku ? prázdnota; jeden z pěti základních elementů Gogyo

Kuden ? ústní podání

Kuji (kudži) ? devět slabik

Kuji Kiri (kudži kiri) ? prstové mantry

Kúkan ? prostor, vzdálenost, kontrola

Kumiuchi (kumiuči) ? techniky držení, zachycení protivníka, když nelze použít zbraně; základ pro chvaty

Kuryúha (kurjúha) ? devět škol

Kyúsho (kjúšo) ? vitální body

Kyó (kjó) ? faleš, lež

Kyójitsu (kjódžicu) ? umění klamu, nebo faleš a pravda; také se čte či píše kyójutsu

 

Masaaki Hatsumi (nar. 1931; masáki hacumi) ? 34. velmistr Togakure ryú, hlava školy Bujinkan dójó

Mikkyó ? tajná nauka

Mushin (mušin) ? žádná mysl; též nevinný, nevinnost

 

Nage ? hod

Naginata ? japonská halapartna; dlouhá zbraň zakončená zakřivenou čepelí

Ninja (nindža)/Shinobi (šinobi) ? ten, kdo praktikuje ninjutsu

Ninjutsu (nindžucu) ? umění trpělivosti a vytrvalosti; techniky nin

Ninpó ? principy, zákony vytrvalosti; cesta nin

 

Omote ? vnější, co je na povrchu; opak ura; vnější (zjevné) techniky

Osaeru ? zatlačit, kontrolovat, zdolat, omezit; v budó kontrola prováděná skrytě

 

Roku ? japonská číslovka ?šest?

Rokushaku (rokušaku) ? šest shaku (jap. délková míra, 1 shaku = 30,3 cm, 1 sun = 0,1 shaku)

Ryú (rjú) ? škola nebo styl bojového umění

 

Sabaki ? práce nohama, chůze, manévrování

San ? jap. číslovka ?tři?

San ? japonské oslovení ve významu našeho ?pan, paní?, vyslovuje se za jménem

Satori ? stav duševní rovnováhy

Sensei ? učitel; použito v této knize bez dalšího upřesnění je vždy míněn sóke Masaaki Hatsumi

Shidóshi (šidóši) ? učitel Bujinkan dójó

Shihan (šihan) ? příkladný učitel, v Bujinkan dójó držitelé 10. danu a výše

Shikomizue (šikomizue) ? hůl se skrytou zbraní

Shinden (šinden) ? boží pravda

Shótó (šótó) ? krátký meč; malý nůž

Shukó (šukó) ? kovové drápy na ruce; tekagi

Shuriken (šuriken) ? malé skryté zbraně různých tvarů a s různým počtem hrotů, užívané k házení nebo řezání

Shurikenjutsu (šurikendžucu) ? umění použití shuriken

Sóke ? hlava školy; použito v této knize bez dalšího upřesnění je vždy míněn sóke Masaaki Hatsumi

Sui ? voda; jeden z pěti základních elementů Gogyo

Sutemi ? životní risk nebo riziko života

 

Tachi (tači) ? dlouhý meč, používaný k brnění

Tai (taj) ? tělo

Taihenjutsu (tajhendžucu) ? dovednosti přizpůsobení nebo změny těla

Taijutsu (tajdžucu) ? ?umění těla?, klasická forma bojového umění

Tameshiwari (tamešiwari) ? přerážení cihel v karate

Tantó ? nůž, krátký meč, dýka

Tekagi ? kovové drápy na ruce; shukó

Tobi ? skok

Toshitsugu Takamatsu (1889?1972; tošicugu takamacu) ? 33. velmistr Togakure ryú ninjutsu

Tsuki (cuki) ? úder

 

Uke ? blok; (jiné kanji) člověk, na kterém jsou předváděny techniky, ten, kdo přijímá, pozice útočníka

Ukemi ? pády těla, ?přijmout tělem?; také ?zachytit meč? (používáno v bójutsu pro kryt proti meči)

Ura ? vnitřní, obrácený, opačný; vnitřní (skryté) techniky

Ushiro (uširo) ? vzad, dozadu

 

Waza ? technika

 

Yari (jari) ? japonské kopí s rovnou čepelí

Yoko (joko) ? strana, stranou

Yoroi (joroi) ? japonské brnění

Yoroi kumiuchi (joroi kumiuči) ? způsoby chycení brnění yoroi

 

Zenpó ? dopředu, přední

 

Veel ziekten kunnen invloed hebben op de spieren die leiden tot impotentie. Bijvoorbeeld Ventolin wordt gebruikt om astma-aanvallen. Dit medicijn werkt door het ontspannen van de spieren in de luchtwegen om de ademhaling te corrigeren. Echt, moet u contact op met uw apotheker om te zien of een van deze geneesmiddelen is een goede keuze voor u. Meer informatie over "kamagra kopen". Wanneer u geneesmiddelen zoals Viagra komen moet je overwegen over "". (Lees meer ""). Blijf lezen voor een lijst van medicijnen die bijwerkingen kunnen veroorzaken en wat u kunt doen om een ​​einde te maken aan gevaarlijke bijwerkingen te zetten. Geen twijfel moet je gevaarlijke bijwerkingen in overweging te nemen voor het kopen van de medicatie. Stop met het gebruik van deze drug en krijg dringende hulp als u plotseling zicht verlies.